ALFRED DRAŠČIČ-IV.DAN!

V nedeljo, 20.maja 2018 je v mestu San Pietro in Casale blizu Bologne potekal strokovni seminar v tradicionalnem karateju v organizaciji FIKTE (Italijanske zveze tradicionalnega karateja).

Po zaključku strokovnega dela, ki se ga je udeležilo preko 300 karatek iz pokrajine Regio Emilia, so potekali izpiti za DAN stopnje.

Pred izpitno komisijo, ki ji je predsedoval že legendarni M° HIROSHI SHIRAI, je izpit za IV. DAN javno opravil ALFRED DRAŠČIČ, član TKS SAMURAI iz Kopra ter Predsednik Sodniške komisije TKF Slovenije.

Čestitke za prikazani karate ter iskrena hvala Alešu Anžiču za pomoč in podporo!

Oss!

FOTO