Članstvo v ETKF

POMEMBNO OBVESTILO! Spoštovani člani Tradicionalne Karate Federacije Slovenije,naša zveza je z letom 2021 postala polnopravna članica Evropske Tradicionalne Karate Federacije ter ITKF! Prilagamo koledar aktivnosti na mednarodnem nivoju za leto 2021! Pred nami so mednarodni strokovni, sodniški in predvsem tekmovalni izzivi ter udejstvovanja in aktivno ustvarjalno delovanje v Tradicionalnem karateju, tako v Sloveniji kakor širše……! Oss!