II. Sodniški seminar TKF Slovenije

V Kopru je v organizaciji Sodniške komisije 8. aprila 2022 potekal II. Sodniški seminar TKF Slovenije.

Sodniki in sodniki pripravniki so v dveh urah utrjevali in obnavljali sojenje v Kihhonu, Katah in Kihhon Ippon Kumiteu. Te discipline bodo namreč na tekmovalnem programu II. Pokalnega turnirja naše zveze pod nazivom Sakura 2022, ki bo potekal 7. maja 20022 na OŠ Dobravlje!

Kot demonstratorji so sodelovali naši najmlajši, mladi, odrasli in starejši člani različnih kakovostnih stopenj/barv pasu, za kar se jim najlepše zahvaljujemo!

OSS