Sprejem pri Županu Mestne Občine Ljubljana, G. Zoranu Jankoviču

Na pobudo Predsednika Internacionalne Tradicionalne Karate Federacije(ITKF) Prof. Dr. Vladimirja Jorge se je delegacija Zveze Karate Organizacij Slovenije (ZKOS)udeležila sprejema pri Županu Mestne Občine Ljubljana, G. Zoranu Jankoviču.
V imenu Tradicionalne Karate Federacije Slovenije(TKF Slo) so se sprejema udeležili Predsednik zveze, G. Matija Blažič, gen.sekretar Fredi Ravnik, posl. sekretarka zveze Katja Mršnik, predstavnik Sodniške komisije Bojan Češčut in Srečko Mršnik, zadolžen za medijsko delo v TKF Slovenije. Tema sprejema je bila predvsem sodelovanje in pomoč pri razvoju tradicionalnega karateja v Sloveniji. V popoldanksem času je sledilo predavanje Dr. Jorge in žalna slovesnost v spomin na Dušana Macuro, pred kratkim preminulega funkcionarja ZKOS.