Struktura

Predsednik TKF Slovenije

Matija Blažič, dipl. ing. org.

president@tkf.si

 

Generalni sekretar TKF Slovenije

Katja Mršnik

secretary@tkf.si

 

Podpredsednik TKF Slovenije

dr. Roland Rusjan

vicepresident@tkf.si

 

Podpredsednica TKF Slovenije

VUŠ Sonja Tobias

vicepresident@tkf.si

 

 

IZVRŠNI ODBOR TKF Slovenije

Predsednik

Matija Blažič, dipl. ing. org.

president@tkf.si

 

Člani:

prof. fizike Fredi Ravnik

fredi@tkf.si

 

Stojan Šestan

samurai@tkf.si

 

mag. Alfred Draščič

shushin@tkf.si

 

Andrej Lisjak

satori@tkf.si

 

dr. Roland Rusjan

roland@tkf.si

 

Martin Bratož, univ. dipl. ing. el.

martin@tkf.si

 

Katja Mršnik

katja@tkf.si

 

 

SHIHANKAI TKF Slovenije

Predsednik

Stojan Šestan

samurai@tkf.si

 

Člani:

Alfred Draščič

alfred@tkf.si

 

Sonja Tobias

vicepresident@tkf.si

 

Andrej Lisjak

satori@tkf.si

 

Bojan Češčut

kksakura@tkf.si

 

Martin Bratož

martin@tkf.si

 

Danijel Leban

danijel@tkf.si 

 

Fredi Ravnik

fredi@tkf.si

 

Katja Mršnik

katja@tkf.si

 

 

ČASTNO RAZSODIŠČE TKF Slovenije

Predsednik

Dušan Zorko

dusan@tkf.si

 

Člani:

Vojko Bibica

vojko@tkf.si

 

Bojan Češčut

kksakura@tkf

 

 

NADZORNI ODBOR TKF Slovenije

Predsednik

Roland Rusjan

roland@tkf.si

 

Člani:

Andrej Šalič

andrej@tkf.si

 

Danijel Leban

danijel@tkf.si

 

 

SODNIŠKA KOMISIJA TKF Slovenije

Predsednik

Stojan Šestan

shushin@tkf.si

 

Namestnik predsednika:

Bojan Češčut

kksakura@tkf.si

 

SKRBNIK ZA PRAVNE ZADEVE

Jovan Kmekić

 

ZDRAVSTVENA OSKRBA

Luka Kuštrin, dr. med.

 

PREDSTAVNIK ZA ZUNANJO PODOBO TKF Slovenije

Miloš Cotič