Struktura

Predsednik TKF Slovenije

Matija Blažič

Krožna cesta 27, 6000 Koper

040 635 637

president@tkf.si

Generalni sekretar TKF Slovenije

Fredi Ravnik

Larisova 6, 6280 Ankaran

040 895 394

secretary@tkf.si

Podpredsednik TKF Slovenije

Miloš Cotič

Miren 13a, 5219 Miren

031 839 202

vicepresident@tkf.si

Podpredsednica TKF Slovenije

Sonja Tobias

Vinogradniška 22, 6280 Ankaran

031 573 665

vicepresident@tkf.si

IZVRŠNI ODBOR TKF Slovenije

Predsednik

Matija Blažič

Krožna cesta 27, 6000 Koper

040 635 637

president@tkf.si

Člani:

Fredi Ravnik

Larisova 6, 6280 Ankaran

040 895 394

secretary@tkf.si

Stojan Šestan

Bevkova ulica 2, 6280 Ankaran

070 811 420

samurai@tkf.si

Miloš Cotič

Miren 13a, 5219 Miren

031 839 202

yoshitaka@tkf.si

Alfred Draščič

Triban 8, 6000 Koper

041 293 ***

shushin@tkf.si

Andrej Lisjak

Branik 36c, 5295 Branik

031 334 306

satori@tkf.si

Roland Rusjan

Ulica Ivana Suliča 14a, 5290 Šempeter pri Gorici

041 719 323

roland@tkf.si

Martin Bratož

Kvedrova 9a, 6000 Koper

040 665 311

martin@tkf.si

Katja Mršnik

Škocjan 25, 6000 Koper

051 323 990

densho@tkf.si

SHIHAN KAI TKF Slovenije

Predsednik

Stojan Šestan

Bevkova ulica 2, 6280 Ankaran

070 811 420

samurai@tkf.si

Člani:

Alfred Draščič

Triban 8, 6000 Koper

041 293 ***

alfred@tkf.si

Sonja Tobias

Vinogradniška 22, 6280 Ankaran

031 573 665

vicepresident@tkf.si

Andrej Lisjak

Branik 36c, 5295 Branik

031 334 306

satori@tkf.si

Bojan Češčut

Cankarjeva ulica 5, 5000 Nova Gorica

031 601 643

kksakura@tkf

Miloš Cotič

Miren 13a, 5219 Miren

031 839 202

yoshitaka@tkf.si

Danijel Leban

Ozeljan 57a, 5261 Šempas

041 844 457

danijel@tkf.si 

Fredi Ravnik

Larisova 6, 6280 Ankaran

040 895 394

secretary@tkf.si

Katja Mršnik

Škocjan 25, 6000 Koper

051 323 990

densho@tkf.si

ČASTNO RAZSODIŠČE TKF Slovenije

Predsednik

Dušan Zorko

Razgleda ulica 13, 6000 Koper

040 310 020

dusan@tkf.si

Člani:

Vojko Bibica

Dolinska cesta 5b, 6000 Koper

041 421 133

vojko@tkf.si

Bojan Češčut

Cankarjeva ulica 5, 5000 Nova Gorica

031 601 643

kksakura@tkf

NADZORNI ODBOR TKF Slovenije

Predsednik

Roland Rusjan

Ulica Ivana Suliča 14a, 5290 Šempeter pri Gorici

041 719 323

roland@tkf.si

Člani:

Andrej Šalič

Cesta naMarkovec 18, 6000 Koper

040 474 360

andrej@tkf.si

Danijel Leban

Ozeljan 57a, 5261 Šempas

041 844 457

danijel@tkf.si

SODNIŠKA KOMISIJA TKF Slovenije

Predsednik

Stojan Šestan

Bevkova ulica 2, 6280 Ankaran

070 811 420

shushin@tkf.si

Namestnik predsednika:

Miloš Cotič

Miren 13a, 5219 Miren

031 839 202

shushin@tkf.si

PREDSTAVNIK ZA ZUNANJO PODOBO TKF Slovenije

Miloš Cotič

Miren 13a, 5219 Miren

031 839 202

vicepresident@tkf.si